Polityka prywatności Obowiązująca od 01 stycznia 2023 r

Wstęp

Administrator strony www.wycenabiznesu.online oraz Platformy wycena biznesu online e-BV (dalej zwaną Platforma e-BV) nie udostępnia ani nie sprzedaje stronom trzecim informacji finansowych lub opisowych umożliwiających identyfikację firmy. Możemy udostępniać tego typu informacje wyłącznie za pomocą technik agregacji i anonimizacji, które uniemożliwiają ponowne powiązanie lub identyfikację informacji z jakimkolwiek kontem, firmą lub osobą. Informacje te mogą być wykorzystywane do celów statystycznych i analitycznych.

Naszym celem jest umożliwienie dostępu do informacji o wartości firmy dla każdego przedsiębiorcy
i zapewnienie w dowolnym momencie wglądu w wyniki wyceny zawarte w raporcie z wyceny. Dlatego stworzyliśmy opartą na danych, łatwą w użyciu platformę wyceny online, która pozwoli obliczyć wartość każdej firmy w ciągu kilkunastu minut.

Z tego też powodu dane mają kluczowe znaczenie dla naszej misji, a jako Administrator danych traktujemy bardzo poważnie poszanowanie i ochronę ich prywatności i bezpieczeństwa.

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje informacje, które gromadzimy za pośrednictwem witryny internetowej wwww.wycenabiznesu.online lub Platformy e-BV, naszych witryn internetowych zawierających łącza do niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich innych usług, które świadczymy naszym Klientom lub Odwiedzającym.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Odwiedzających i Klientów w związku z korzystaniem przez nich z Platformy e-BV.

Korzystając z naszej strony www.wycenabiznesu.online i Platformy e-BV, akceptujesz praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakimikolwiek informacjami w niniejszej Polityce prywatności, jesteś zobowiązany do zaprzestania korzystania ze strony www.wycenabiznesu.online oraz Platformy e-BV i innych naszych witryn internetowych wykorzystujących naszą Politykę prywatności.

Informacje ogólne

 1. Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych zawartych na stronie internetowej wycenabiznesu.online oraz Platformie w-BV jest Katarzyna Rusin, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Lex Terra Katarzyna Rusin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, z siedzibą w Katowicach, ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 6271840778, Regon 241367165.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury
  i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą
  o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Odwiedzającego i Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy
 4. Platforma e-BV realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Odwiedzających i Klientach, ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach
  2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 5. Platforma e-BV zbiera informacje dobrowolnie podane przez Odwiedzających i Klientów.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 7. Dane osobowe pozostawiane w formularzach nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych
  w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zmiany Platformy e-BV. O wszelkich zmianach będziemy informować
  w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. Na Platformie e-BV mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy e-BV i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Platformę e-BV. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. Informacje szczegółowe dotyczące Polityki prywatności, w szczególności: jakie informacje i w jaki sposób zbieramy, jak gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy, udostępniamy i zabezpieczamy oraz jak uzyskać dostęp do swoich danych i zarządzać nimi, znajdują się w Załączniku do niniejszej Polityki prywatności stanowiącego integralną jej część
 12. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji pod adresem kancelaria@lexterra.pl.